Audit dashboard bij Voortman Steel Groep

Digitaalopleveren.nl ec

Voortman Steel Groep uit Rijssen maakt gebruik van ED Controls én de Audit Dashboard.

Arjan Lucas, QHSE Manager bij Voortman: “Bij Voortman werd gebruik gemaakt van ED Controls voor het vastleggen van werkplekinspectie en bouwbezoeken. De hieruit voortkomende acties werden met ‘tickets’ aan een actiehouder toegewezen. Ook werd een rapport uitgedraaid en gearchiveerd. Resultaat was dat op actiepunten wel correcties uitgevoerd werden, maar dat analyse op de resultaten over alle projecten heen ondoenlijk was. Omdat er binnen ons bedrijf en op onze projecten meer dan 150 werkplekinspecties per jaar uitgevoerd worden en daar nog de nodige bouwplaatsbezoeken bijkomen, hadden we geen inzicht in waar nu de structurele knelpunten aanwezig waren.

Daarbij ontstond het idee, dat als we ED Controls konden gebruiken voor werkplekinspecties, we het ook zouden kunnen gebruiken voor interne audits, managementwerkplekinspecties, incidentmeldingen enzovoorts. Dit heeft er toe geleid dat we DigitaalOpleveren.nl benaderd hebben om aanvullend op de audit-module van ED Controls een dashboard te ontwikkelen, die in deze behoefte voorziet.

Na intensieve samenwerking mag het resultaat er zijn! Met de het Audit Dashbord hebben we van alle uitgevoerde inspecties, audits en meldingen inzicht of deze conform afspraak uitgevoerd (proces) worden en kunnen we kunnen hier eenvoudig conclusies uit trekken omdat de analyse van de verschillende onderdelen grotendeels geautomatiseerd is. Dit geeft uit een grote hoeveelheid data de juiste managementinformatie om als lerende organisatie onze processen en werkomstandigheden inzichtelijk te krijgen en verder te verbeteren. Zowel ten aanzien van kwaliteit als op gebied van veiligheid en milieu. Al met al een waardevolle aanvulling in ons QHSE management.”